Kocięta Brytyjskie miot Y

ur.12.09.2018 odbiór maluszków po  11 stycznia

beauty1 2

 BRILLIANT BEAUTY British Velvet *CZ

NANA Severum *PL

 ur. 07.07.2010  ur. 13.05.2016
 BSH e  BSH c
 Grupa krwi: B  Grupa krwi: B
 Fel V, FIV – wynik negatywny, PKD DNA – negatywny, STREP G – negatywny  Fel V, FIV – wynik negatywny, PKD DNA – negatywna

 

49561105_609726276152989_6887294218813833216_n

Yeti Severum PL

 

49808813_2282008358748620_3507419638516416512_n

YOGI  i YUPI   Severum PL